ข่าวสาร

รางวัล “ครูภาษาไทยดีเด่น

รางวัล “ครูภาษาไทยดีเด่นเพื่อรับรางวัลเข็มชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ

สาขาวิชาศิลปศึกษา

“รางวัลยอดเยี่ยมเพชรนาคาต้นกล้าศิลป์ถิ่นอีสาน ประจำปี พ.ศ. 2564"

รางวัลคุณครูดีในดวงใจ ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ผู้ที่ได้รับรางวัลคุณครูดีในดวงใจ ประจำปี 2565

สาขาปฐมวัย

การเข้าร่วมการแข่งขันเล่านิทานส่งเสิรม EF เด็กปฐมวัย ได้รับรางวัลชมเชย ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ฯ