ขอเรียนเชิญชมนิทรรศการศิลปศึกษานิพนธ์

ขอเรียนเชิญมาชมนิทรรศการศิลปศึกษานิพนธ์ ในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ -20 มีนาคม 2567 จัดโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา พิธีเปิดจะเริ่ม 15:00 น. ณ อาคารปฏิบัติการสาขาวิชาศิลปศึกษาหลังใหม่