เข้าร่วมกิจกรรม ศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา “ด๊ะดาด ศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม”

เข้าร่วมกิจกรรม ศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา “ด๊ะดาด ศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม”ศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่22