โครงการประกวดนักศึกษาครูต้นแบบ EDU Ambassador ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการประกวดนักศึกษาครูต้นแบบ EDU Ambassador ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดโอกาสให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขา ได้เข้ามาแสดงความสามารถและเปิดรับสมัครตัวเเทนผู้เข้าประกวดนักศึกษาครูต้นแบบ EDU Ambassador ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นตัวเเทนของคณะครุศาสตร์เข้าร่วมการประกวดกับทางมหาวิทยาลัยเเละเป็นตัวเเทนทำกิจกรรมในคณะครุศาสตร์ ผู้เข้าประกวด สามารถตรวจสอบคุณสมบัติและรายละเอียดการประกวดทั้งหมด ได้ที่ https://drive.google.com/…/1hrYNETEyszSHZoEPBoE…/view…และเชิญนักศึกษาคณะครุศาสตร์เข้าร่วมรับชมการประกวดนักศึกษาครูต้นแบบ EDU Ambassador ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมรับชมคอนเสิร์ตหมอลำจากนักร้องรับเชิญชื่อดัง