เรียน อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 3-4

เรียน อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 3-4

ขอความร่วมมือให้ท่านประสานอาจารย์ผู้สอน ภาคเรียน 2/62 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 แจ้งให้เริ่มทำการสอนตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 62 เป็นต้นไป