นักศึกษาฝึกสอน หลักสูตร 5 ปี ภาคเรียน 1/2564 เข้าสัมมนาระหว่างฝึก วันที่ 20 กันยายน 2564

ขอให้นักศึกษาฝึกสอน หลักสูตร 5 ปี ภาคเรียน 1/2564 เข้าสัมมนาระหว่างฝึก โดยสาขาดนตรีศึกษา/ศิลปศึกษา/คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ทั่วไป/การประถมศึกษา/สังคมศึกษา เข้าร่วมสัมมนาในวันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 13.00 -16.30 แบบออนไลน์ใช้โปรแกรม zoom ขอให้แต่งกายสุภาพ เตรียมประเด็นในการสัมมนา 1 หน้า A4 ให้พร้อม และเข้าก่อนเวลา ตามลิงค์นี้https://zoom.us/j/9436082333 ID: 943 608 2333Password: 219636