เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติ ครั้งที่ 1

เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัฒกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน : 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1 -2 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซต์

รายละเอียด >>>