ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัย

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยผ่านการสร้างงานวิจัยเพื่อชุมชน สังคมท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อท้องถิ่น อ่านรายละเอียด …