ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาสังคมศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ นายกิตติกร สุดพังยาง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขึ้นรับมอบเกียรติบัตร ผู้มีความประพฤติดีและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ