สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์และพัฒนามนุษย์ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติจังหวัดร้อยเอ็ด

สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์และพัฒนามนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2567

วันเสาร์ ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.00 น. สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์และพัฒนามนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ บึงพลาญชัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนเด็ก เยาวชน ประชาชน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก และนายกิตติกร สุดพังยาง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขึ้นรับมอบเกียรติบัตร ผู้มีความประพฤติดีและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ