คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ สวัสดีปีใหม่

วันที่ 9 ม.ค. 2567 อาจารย์ ดร.ริยา เด็ดขาด คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมทีมบริหารและบุคลากร เข้าพบ ผศ.ดร.ยุวธิดา ชาปัญญา รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์ เพื่อสวัสดีปีใหม่
และประชาสัมพันธ์กิจกรรมและโครงการของคณะนิติรัฐศาสตร์