ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา ในผลการคัดเลือกรอบแรก การประกวดสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบภาพยนตร์สั้นหรือคลิปวิดีโอ ประเภทนิสิตนักศึกษา รอบที่ 1 ทีม The Boys มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำทีมโดยอาจารย์ ดร. ทนันยา คำคุ้ม นักศึกษาชั้นปี1

1.นายนิธิกร สุวรรณราชัย หัวหน้าทีม

2.นายวชิระ สุดหนองบัว

3.นายรณกฤต พรหมบุตร

4.นายอชิตะพัฒน์ วิเศษวงษา

5.นายสถิตย์ ลีลา