ศิษย์เก่า สาขาดนตรีศึกษา รุ่นที่ 6 มอบอุปกรณ์ดนตรี

วันที่ 25 เมษายน 2566 นายธนกร จันทะนาม (ครูกอล์ฟ) ดนตรีศึกษา รุ่นที่ 6 รหัสนักศึกษา 55810401058 ปัจจุบันรับราชการครูโรงเรียนกุดข้าวปุ้น ได้มอบอุปกรณ์ดนตรี เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน และอยากให้รุ่นน้องได้มีอุปกรณ์การเรียนครบทุกคน เพื่อตอบเเทนสถาบันในความรู้เเละความสามารถที่ได้รับจากมหาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีท่าน ผศ.ดร.ยุวธิดา ชาปัญญา คณบดี คณะครุศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ อุปกรณ์ดนตรีในครั้งนี้