เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท-เอก ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2566

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท-เอก ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2566 บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง 10 มีนาคม 2566 สมัครออนไลน์ https://admis.reru.ac.th/2023/