สาขาวิชาศิลปศึกษาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2การประกวดหุ่นฟางโคราช​

ขอแสดงความยินดี กับสาขาวิชาศิลปศึกษาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2​ ในการประกวดหุ่นฟางโคราช​ ครั้งที่2ประเภทอุดมศึกษา ตัดสินผลงานโดยศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์​ (ประติมากรรม) อ.ศราวุธ​ ดวงจำปา