ขอแสดงความยินดี สาขาวิชาศิลปะศึกษา ในการประกวด ไทยทะยาน

ขอแสดงความยินดี สาขาวิชาศิลปะศึกษา ในการประกวด ไทยทะยาน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอัน 2