ขอแสดงความยินดี กับนายบูรพัฒน์ พงษ์สุวรรณ นักศึกษาชั้นปีที่ 5

ขอแสดงความยินดี กับนายบูรพัฒน์ พงษ์สุวรรณ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดจิตรกรรม “ราชภัฏรังสรรค์ศิลป์ เทิดไท้เอกอัครศิลปินภูมิพล” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี https://www.pbru.ac.th/pbru/news/33353…