รางวัล “ครูภาษาไทยดีเด่นเพื่อรับรางวัลเข็มชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ

วันศุกร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด แสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้ อาจารย์สันติ ทิพนา อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในโอกาสได้รับรางวัล “ครูภาษาไทยดีเด่นเพื่อรับรางวัลเข็มชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี ๒๕๖๓ ในจังหวัดร้อยเอ็ด” ณ ห้องประชุมเสมาสามัคคี สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดร้อยเอ็ด