การเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่สนามทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู

โค้งสุดท้ายสำหรับการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่สนามทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู

เพื่อเติมเต็มความมั่นใจสำหรับนักศึกษา ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงได้จัดกิจกรรมเสริมความพร้อมให้กับนักศึกษาดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 10 ก.พ. 2565 เวลา 16.00 – 18.00 น. ติวเข้มแนวข้อสอบวิชาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดย อ.นุจิรา สุวรรณโท ลิ้งสำหรับการเข้าร่วม https://zoom.us/j/96264910327 รหัส EDU123  หรือเข้าดู Live ได้ที่กลุ่มเฟส ครุศาสตร์ 62 RERU ตามวันและเวลาดังกล่าว

วันศุกร์ที่ 11 ก.พ. 2565 เวลา 16.00 – 18.00 น. ติวเข้มแนวข้อสอบวิชาการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันตศักดิ์ พลแก้วเกษ ลิ้งสำหรับการเข้าร่วม  https://zoom.us/j/91820418620 รหัส EDU123 หรือเข้าดู Live ได้ที่กลุ่มเฟส ครุศาสตร์ 62 RERU ตามวันและเวลาดังกล่าว

วันจันทร์ที่ 14 ก.พ. 2565 เวลา 16.00 – 18.00 น. ติวเข้มแนวข้อสอบวิชาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา โดย อ.ดร.เจษฎ์บดินทร์  จิตต์โศภิตตานนท์ ลิ้งสำหรับการเข้าร่วม  https://zoom.us/j/93790035049  รหัส EDU123 หรือเข้าดู Live ได้ที่กลุ่มเฟส ครุศาสตร์ 62 RERU ตามวันและเวลาดังกล่าว

ทุกความสำเร็จเป็นไปได้ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ขอให้ทุกคนโชคดี