ลงนาม​ MOU​ คณะครุศาสตร์​ ​(สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย)​ กับ​ โรงเรียนอนุบาลค่ายฯ