ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ นักศึกษา ภาคปกติ รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2563

? หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
? สาขาวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ

✅ สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

♦️ (มาถึงสนามสอบก่อนเวลา 08.00 น.) ♦️

? ผู้ที่มีรายชื่อ ปฏิบัติตามขั้นตอนตามเอกสาร รายละเอียด >>>