ประชาสัมพันธ์ เข้าไปช่วยโหวดให้ทีมศิลป​ศึกษา​RERU

ประชาสัมพันธ์ ให้ นศ.เข้าไปช่วยโหวดให้ทีมศิลป​ศึกษา​RERU
https://www.facebook.com/1576320565713189/photos/a.3280050358673526/3916596531685569/?type=3&theater&ifg=1