ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมชม ศิลปะกลางแปลง ครั้งที่ 6

ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมชม
ศิลปะกลางแปลง ครั้งที่ 6 (ครั้งสุดท้าย) วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 18.00น.เป็นต้นไป
ณ ลานข้างหอประชุม60พรรษา มหาวชิราลงกรณ์(ฝั่งฟิตเนต)
บัตรเข้าชม 9 บาท