ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะครุศาสตร์ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการ “นิทรรศการภาพถ่าย”

ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะครุศาสตร์ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการ “นิทรรศการภาพถ่าย”
ใน วันจันทร์ ที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนถึง วันที่ 4 เมษายน 2563
ณ ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด(ตึกบรรณาราช) ชั้น 2