แชร์นวัฒกรรมทางการศึกษาภายใต้โครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการวิชาชีพครู

คณะครุศาสตร์ จัดนิทรรศการโชว์ – แชร์นวัฒกรรมทางการศึกษาภายใต้โครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการวิชาชีพครู ปี 4 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม >>>https://drive.google.com/drive/folders/1i7qlEEfEklcrmX9soCeNtSLv6u83GSie?usp=sharing