โครงการพัฒนาครูตามโครงการผลิดครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

โครงการพัฒนาครูตามโครงการผลิดครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ Induction Period รุ่นปี พ.ศ. 2565 เครือข่ายภาคตะวีนออกเฉียงเหนือตอนล่าง ในจังหวัดร้อยเอ็ด ระยะที่ 1 วันที่ 28-29 ตุลาคม 2566 ณ หอประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ติดตามข้อมูลแฟนเพจ คณะครุศาสตร์ >>>

ดาวน์โหลดรูปภาพ กิจกรรม >>>