คณะครุศาสตร์ประชุมบุคลากร

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 คณะครุศาสตร์ได้จัดประชุมบุคลากร สมัยสามัย ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุม 8206 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวธิดา ชาปัญญา คณบดีคณะครุศาสตร์