ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้ รับทุนการศึกษาด้านศิลปะ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ปีการศึกษา 2565

ด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ

สาขาวิชาศิลปศึกษาขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกได้รับทุนการศึกษาด้านศิลปะ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ปีการศึกษา 2565 นายธีรภัทร พิมพ์ทอง นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วันที่ 7 มกราคม 2566 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯนำคณะ ท่านรักษาราชการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ พร้อมผู้ได้รับทุนการศึกษา นายธีรภัทร พิมพ์ทอง เข้าเฝ้า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เพื่อเข้ารับพระราชทานทุนการศึกษา ณ วังศุโขทัย สาขาวิชาศิลปศึกษา ขอขอบพระคุณ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ท่านรักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผศ.ดร.วิชิต กำมันตะคุณ ท่านคณบดีคณะครุศาสตร์ ผศ.ดร. ยุวธิดา ชาปัญญา อาจารย์ประจำสาขาศิลปศึกษาทุกท่าน และทุกท่านที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการสมัครเพื่อเข้ารับการพิจารณาทุนฯและการเดินทางมาราชการเพื่อเข้ารับพระราชทานทุนในครั้งนี้ ขอบพระคุณค่ะ