กิจกรรมพัฒนาระบบทักษะ Reskill-Upskill รุ่นที่ 5

กิจกรรมพัฒนาระบบทักษะ Reskill-Upskill รุ่นที่ 5 ณ หอประชุม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด