สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด ร่วมกับสิงห์อาสาพัฒนาชุมชน เข้าร่วมโครงการ “สิงห์อาสาสู้น้ำท่วม

สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด ร่วมกับสิงห์อาสาพัฒนาชุมชน เข้าร่วมโครงการ “สิงห์อาสาสู้น้ำท่วม” ณ คลองเชียม อ่างเก็บน้ำห้วยทวน (ลานพญาคันคาก) จังหวัดยโสธร ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 โดยการกำจัดผักตบชวาด้วยวิธีตักเก็บโดยใช้แรงงานคนและเครื่องจักร ที่สามารถควบคุมการแพร่ขยายพันธุ์และสามารถลดงบประมาณ แรงงาน และเวลา ในการกำจัดผักตบชวาออกจากแหล่งน้ำได้


https://www.facebook.com/smoedureru/posts/2637168789927959