กิจกรรมพัฒนาระบบทักษะ Reskill-Upskill โดยบูรณาการความรู้ภูมิปัญญาในท้องถิ่นสำหรับนักศึกษาครุศาสตร์

กิจกรรมพัฒนาระบบทักษะ Reskill-Upskill รุ่นที่ 1 วันที่ 19 – 20 พ.ย. 2565 ประมวลภาพกิจกรรม >>>

กิจกรรมพัฒนาระบบทักษะ Reskill-Upskill รุ่นที่ 2 วันที่ 26 – 27 พ.ย. 2565 ประมวลภาพกิจกรรม >>>