วันที่ 25-26 ต.ค.2565 บรรยากาศปฐมนิเทศก่อนออกฝึกนักศึกษารหัส64,63 และปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปี5