ร่วมชม เชียร์ และให้กำลังใจผู้เข้าประกวด FRESHY RERU 2022

ร่วมชม เชียร์ และให้กำลังใจผู้เข้าประกวด FRESHY RERU 2022 ในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ณ หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด