โครงการพัฒนาครูตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

กำหนดโครงการพัฒนาครูตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) รุ่นปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในจังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ ๒๑, ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ (แบบออนไลน์) รายละเอียด >>>