ผลการประกวดโครงการ Museum pool Contest 2021

ผลการประกวดโครงการ Museum pool Contest 2021 รอบชิงชนะเลิศ : จากวิถีชีวิตท้องถิ่นสู่พิพิธภัณฑ์ออนไลน์ จัดโดย NECTEC วันที่ 14 มกราคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับรางวัล Museum pool Contest รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมวัดป่ากุงรางวัล และ รางวัลPopular Vote ทีมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล โดยมี อาจารย์ที่ปรึกษาทีม อาจารย์ ดร.ทนันยา คำคุ้ม และ อาจารย์อัธยา เมิดไธสง