โรงเรียนสาธิตฯ เปิดบ้านครอบครัวสาธิต ปรับพื้นฐาน เรียนล่างหน้า เสริมความรู้

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดบ้านครอบครัวสาธิต ปรับพื้นฐาน เรียนล่างหน้า เสริมความรู้ สร้างทักษะชีวิตด้วยการพัฒนาการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ