ขอแสดงความยินดี นักศึกษาสาขาศิลปศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ นายบูรพัฒน์ พงษ์สุวรรณ นักศึกษาสาขาศิลปศึกษา ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันที่ 2 ในการประกวดศิลปะสร้างสรรค์ ในห้อข้อ “ราชภัฏรังสรรค์สืบสานศิลป์ “