หอศิลป์ The Ho Chi Minh City Fine Arts Association ประเทศเวียดนาม

สมาคมวิจิตรศิลป์และศิลปินเมืองโฮจิมินห์ ดำเนินการจัดนิทรรศการ ณ หอศิลป์ The Ho Chi Minh City Fine Arts Association ประเทศเวียดนาม เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมระหว่างประเทศเวียดนาม-ประเทศไทย ซึ่งได้เชิญ อาจารย์กีรภัทร จรรยาคำนึง อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศึกษาเข้าร่วมแสดงผลงานในครั้งนี้และศิลปินจากประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๒๗ กรกฎาคม – ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕และขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดที่ได้ให้การสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานในครั้งนี้