โครงการตลาดนัดวัฒนธรรม

เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา
เข้าร่วม #โครงการตลาดนัดวัฒนธรรม (ความหลากหลายของอาหารท้องถิ่น) #ทุกวันจันทร์ 16.30 น. เป็นต้นไป

เริ่มวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 265 ณ ถนนหน้าอาคารทีปังกรวิยกิจ (สำนักกิจการนักศึกษา)