นิทรรศการศิลปนิพนธ์ครั้งที่ 6 “Art Thesis Exhibition 6 th”

ขอเชิญชวนทุกๆ ท่าน ร่วมแสดงความยินดี และชมงานนิทรรศการศิลปนิพนธ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 2 – 14 มีนาคม 2565 โดยมีผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และศิลปินรับเชิญกว่า 15 ท่าน รวมทั้งคณาจารย์สาขาวิชาศิลปศึกษา ภายใต้การสร้างสรรค์งานหลากหลายรูปแบบ ผ่านเทคนิควิธีการที่น่าสนใจ มีสไตล์ และเอกลักษณ์ของศิลปิน ทั้งในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ