เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ รอบโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564

ขั้นตอนการสมัคร1. สมัครสมาชิก2. Login เข้าสู่ระบบ3. กรอกข้อมูลประวัติ พร้อมเลือกสาขา4. ตรวจสอบและบันทึกข้อมูล5. พิมพ์ใบสมัคร (ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และพิมพ์ใบสมัครด้วยเครื่องพิมพ์เลเซอร์เท่านั้น)6. นำใบสมัครยื่นชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย (ได้ทุกสาขา)7. รอตรวจสอบสถานะการชำระเงิน ภายใน 3 วันทำการ8. รอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ตามปฏิทินการรับสมัคร)9. นำใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร นำมาในวันสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์หมายเหตุกรณีไม่สามารถพิมพ์ใบสมัครได้ สาเหตุเกิดจากบราวเซอร์บล๊อค ป๊อปอัพ (block pop-up) ให้ทำการปลดล๊อคก่อน (Unblock pop-up) ก่อน จากนั้นพิมพ์ใบสมัครใหม่อีกครั้งประกาศรับสมัครรอบโควต้าhttps://admission.reru.ac.th/admi…/RERU_ADMIT_QUATA_64.pdfประกาศรับสมัครรอบโควต้า(ผู้พิการ)https://admission.reru.ac.th/…/RERU_ADMIT_QUATA_64…