แคแสดเกมส์ ครั้งที่ 1

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาภายใน ”แคแสดเกมส์ ครั้งที่ 1”

วันที่ 28 มกราคม 2567

📍รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/…/1s0HR6HMwYIlAmXV6yQSuzBxNk2w…