ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลเยาวชนคนต้นแบบ สาขาศิลปะ จากโครงการเชิดชูเกียรติเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ปี2566รับมอบโล่รางวัล วันที่ 27 ตุลาคม 2566ณ สโมสรนายทหารปืนใหญ่ นายบุญฤทธิ์ แสนโสม นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา ชั้นปีที่4