สาขาสังคมศึกษาเข้าร่วมอบรมการเขียนเพื่อการรู้จักตนเองและสังคมสาขาสังคมศึกษา

สาขาสังคมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดร่วมกับโรงเรียนบ้านชาด ต.นาคู อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ เข้าร่วมอบรมการเขียนเพื่อการรู้จักตนเองและสังคมในวาระครบรอบ ๑๑๘ ปี “ศรีบูรพา” และ “๑๐๐ ปี “รพีพร” โดย กองทุนศรีบูรพา นิตยสารทางอีศาน และมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วันเสาร์ที่ ๒๓ -อาทิตย์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๖