คณะครุศาสตร์ ได้ร่วมแห่กองกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่ 28 ต.ค. 2565 คณะครุศาสตร์ ได้ร่วมแห่กองกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย ผศ.ดร.ยุวธิดา ชาปัญญา คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาคณะครุศาสตร์