ขอเชิญเข้าร่วมโครงการวันเด็กแห่งชาติ


คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอเชิญเข้าร่วมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด