โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด คณะครุศาสตร์ ได้จัดโครงการวันแม่แห่งชาติ

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด คณะครุศาสตร์ ได้จัดโครงการวันแม่แห่งชาติ ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวธิดา ชาปัญญา คณบดี คณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธี