โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2566