ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันไหว้ครู โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด