โครงการกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพ สำหรับนักศึกษาครูศิลปศึกษา ปี 2566

ผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาในโครงการกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพ สำหรับนักศึกษาครูศิลปศึกษา ปี 2566( ภายใต้โครงการพัฒนาผู้เรียน ให้มีความพร้อมสำหรับอาชีพที่ 2 คณะครุศาสตร์) ที่โปรโมทไปก่อนหน้านี้แล้วโดยออกอากาศสดผ่านเพจสาขาวิชาศิลปศึกษา และ อ. หญิง Nantawan Jekjantuk เมื่อวันที่ 7 มีนาที่ผ่านมา🧚‍♂ วิทยากรคนงามที่มามอบความรู้และกิจกรรมเวิร์คชอปอีโค่ปริ๊นท์ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการนั้นคือบุคลากรในสาขาวิชาศิลปศึกษา อ.บี ชญตว์ อินทร์ชา เองจ้า. รายได้ภายหลังชำระค่าใช้จ่ายต่างๆในโครงการแล้วเรานำไปสนับสนุนสาขาให้มีกำลังพัฒนาต่อยอดในกิจกรรมดีๆต่อไป